ออนไลน์
 
 
หัวขาวหน้าแชตเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลความสงบภายในแชตเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับServer ถ้ามีปัญหาอย่าให้พาสหรือไรใครเด็ดขาด
มีปัญหาให้แจ้งที่GM โทร 084-5365840 หรืออีเมล Admin@cantalup.net

แก้ Blackcipher initialization error 0x00000000 นะครับสำหรับคนที่ไม่สามาถเข้าเกมได้ http://forum.cantalup.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1520

Posted by CantalupMS on 20 พฤษภาคม 2015
 

Upgrade