[ CLOSE ]
 
 
 
ออนไลน์
 
หัวขาวหน้าแชตเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลความสงบภายในแชตเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับServer ถ้ามีปัญหาอย่าให้พาสหรือไรใครเด็ดขาด
มีปัญหาให้แจ้งที่GM โทร 084-5365840 หรืออีเมล Admin@cantalup.net


 

Upgrade